Girilen notları küçükten büyüğe sıralayan , ortalamasını ve en küçüğünü bulan C kodu

Girilen notları küçükten büyüğe sıralayan , ortalamasını ve en küçüğünü bulan C kodu

Girilen notları küçükten büyüğe sıralayan , ortalamasını ve en küçüğünü bulan C kodu

Girilen notları küçükten büyüğe sıralayan , ortalamasını ve en küçüğünü bulan C kodu. 

Örnek gelen bir istek üzerine yapılmıştır . Bu sorudan kazanımlar şunlardır :

 • Dizilere veri ekleme
 • Dizi elemanlarını sıralama 
 • Döngü kullanımı

 

 

// Online C compiler to run C program online
#include <stdio.h>

int main() {
  int uzunluk = 4;
  int araeleman = 0;
  int toplam = 0;
  int dizi[uzunluk];

  // Notlar burada diziye aktarılıyor 
  for(int i=0; i<uzunluk; i++)
  {
    printf("%d. öğrencinin notunu giriniz.\n",i+1);
    scanf("%d",&dizi[i]);
    toplam += dizi[i];
  }

 //Elemanları küçükten büyüğe sıralama  
  for (int i = 0; i < uzunluk; i++) {   
    for (int j = i+1; j < uzunluk; j++) {   
      if(dizi[i] > dizi[j]) {  
        araeleman = dizi[i];  
        dizi[i] = dizi[j];  
        dizi[j] = araeleman;  
      }   
    }   
  } 
  
  printf("Dizinin büyükten küçüğe siralanmis hali\n");
  for(int i=0; i<uzunluk; i++)
  {
    printf("%d\n",dizi[i]);
   
  }
  // Toplam değişkenini dizi uzunluğuna bölüp not ortalamasını buluyoruz .
  printf("Not ortalaması : %d\n",toplam/uzunluk);
  printf("Dizinin en küçük elemani : %d",dizi[0]);
  return 0;
}