Java Programlama Dili'nde super() kullanımı

Bu yazımda Java'da super() anahtar kelimesi ne işe yarar ondan bahsedeceğim .

Java Programlama Dili'nde super() kullanımı

Merhabalar , Java bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere nesneler üzerine kurulmuştur . Yani Java'da her şey bir nesnedir desek yanlış söylemiş olmayız . Bu nedenle Java'da OOP çok önemli bir yere sahip .

Ben de bu yazımda sizlere Java'da OOP mantığında sık kullandığımız bir anahtar sözcükten bahsetmek istiyorum . Bu anahtar sözcük super anahtar sözcüğü .

Gelin beraber bakalım super sözcüğü ne işe yarıyormuş :

Super nedir ?

Super anahtar sözcüğü bir üst sınıftan miras alan bir sınıfın üst sınıfın metotlarını , özelliklerini alt sınıftan çağırmamıza ve kullanmamıza olanak sağlar .

Super nasıl kullanılır ?

Super anahtar sözcüğü büyük harf ile başlamaz tamamen küçük harfler ile oluşturulur .
Yani çağrılışı şöyledir :

 

super


1.Super metodu ile üst sınıfın kurucu metodunu çağırma 

Super anahtar sözcüğünü üst sınıfın yapıcı metodunu çağırmak istediğimizde kullanırız . Bunun için kendi yapıcı metodumuz içerisinde super() olarak çağırıız .

Not: Biz çağırmasak da çocuk sınıfların kurucu metodu içerisinde otomatik olarak bir super() metot çağrısı yapılır . O nedenle üst sınıfın kurucu metotu eğer parametreli ise bizim çocuk sınıfın kurucu metotu içerisinde de bir parametreli super metot çağrısı yapmamız gerekmektedir .

 Örnek : 

İki adet sınıfımız olsun bunlar oyuncu ve esporOyuncusu sınıfları , esporOyuncusu sınıfı oyuncu sınıfından miras alsın .

Oyuncu sınıfı :

public class oyuncu {

   private int yas = 20;
   public oyuncu (){
     System.out.println("Oyuncu sınıfı");
   }
}

esporOyuncusu sınıfı :

public class esporOyuncusu extends oyuncu {
  public esporOyuncusu() {
    System.out.println("Espor oyuncu sınıfı");
  }
}

Evet gördüğünüz gibi sınıflar bu şekilde . Herhangi bir super() metot çağrısı yok . Ama gelin bir tane esporOyuncusu nesnesi oluşturalım  ve çıktıyı hep beraber görelim .

public static void main(String arr[]) {

    esporOyuncusu esporcu = new esporOyuncusu();
}
Çıktı : 

Oyuncu sınıfı
Espor oyuncu sınıfı

 

Gördüğünüz gibi herhangi bir üst sınıf kurucu metotu çağrısı yapmadan üst sınıfın kurucu metotu da çalıştı . Bunun nedeni Java'nın arka planda kendisi bunu zorunlu kılması . 

Eğer üst sınıfın kurucu metotu parametreli olsaydı , bizim de parametreli bir super() çağrısı yapmamız gerekecekti .

Örneğin  üst sınıfın kurucu metodunu parametre ister şekilde güncelersek :

 public oyuncu (String zorunluParametre){
     System.out.println("Oyuncu sınıfı");
   }

Evet String tipinde bir adet parametre aldık . Ve miras alan sınıfımıza döndüğümüzde şöyle bir hata alacağız :
There is no default constructor available in 'com.company.oyuncu'

Bu hatanın nedeni alt sınıftaki default olarak oluşturulan super metodunun işe yaramadığıdır . Bunun iki çözümü vardır :

 1. Alt sınıftaki super çağrısına üst sınıfta istenen parametreleri yolamak .
   public esporOyuncusu() {
      super("Parametre eklendi");
  
      System.out.println("Espor oyuncu sınıfı");
    }
  

   

 2. Üst sınıfta bir adet parametresiz kurucu metot oluşturmak .
   private int yas = 20;
     public oyuncu(){
       // Parametresiz kurucu metot 
     }
     public oyuncu (String zorunluParametre){
       System.out.println("Oyuncu sınıfı");
     }

   

2.Super metodu ile üst sınıfın metotlarını kullanma

Miras alınan sınıfın metotlarını kullanmak istediğimiz zamanda da super çağrısı yaparız . Genelde bu çağrıyı üst sınıfın bir metotunu override ettiğimizde kullanırız . Bu kullanım sayesinde metotu kendimize göre uyarlamış oluruz ve yukarıdaki aynı isimdeki metotun yaptığı işi tekrar yazmamak amacıyla metot içerisinde tekrar çağırabiliriz .

public class oyuncu {

   private int yas = 20;

   void kos(){
     System.out.println("Oyuncu koşuyor");
   }

}
class esporOyuncusu extends oyuncu {
   void enerjiAl(){

   }
   void kos(){
     enerjiAl();
     // Üst sınıftaki metot burada çağrılıyor .
     super.kos();
   }

}

Görüldüğü gibi esporOyuncusu sınıfında kos() diye bir metot kullandık ve bu metotu üst sınıftaki metotu override ederek kullandık ama üst sınıftaki metotun işlemlerini de ihtiyaç duyduğumuz için gelip o metotu super çağrısı ile çağırdık .

3.Super metodu ile üst sınıfın değişkenlerini kullanma

Miras alınan sınıftaki değişkenlere erişmek istediğimiz zaman da super metodunu kullanırız . Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz :


public class oyuncu {
   int yas = 20;
}
class esporOyuncusu extends oyuncu {
   int yas = 40;

   void yasYazdir(){
     // esporOyuncu sınıfındaki yas değerini yazdırır.
     System.out.println(yas);
     // oyuncu sınıfındaki yas değerini yazdırır .
     System.out.println(super.yas);
   }

}

class calistir{

  public static void main (String args[]){
     esporOyuncusu oyuncumuz = new esporOyuncusu();
     oyuncumuz.yasYazdir();
     // Çıktı : 40 20
   }
}