Neden değişken isimleri sayı veya rakam ile başlayamaz ?

Merhabalar , bu yazımda programlama dillerinde neden değişken isimlerinin sayı veya rakam ile başlayamayacağını anlattım .

Neden değişken isimleri sayı veya rakam ile başlayamaz ?
rakam ile değişken ismi neden oluşturulamaz ?

Merhabalar , bildiğiniz gibi değişken isimleri oluşturuken bazı kurallar çerçevesinde oluştururuz . Bu kurallardan birisi de : Değişken isimlerinin sayılar veya rakamlar ile başlayamacağıdır

Peki neden değişken isimleri rakamlar ile veya sayılar ile başlayamaz diye düşündünüz mü hiç ? Gelin bu sorunun cevabını inceleyelim .

Derleyici sorunu

Biliyorsunuz ki bizim yazdığımız kodlar programlama dilinin derleyicisi (compiler) tarafından makine diline çevrilir. Tabii bu derleyici belirli bir düzen çerçevesinde kodlarımızı yorumluyor . Bizim de bu düzene (syntax) örneğin :noktalı virgül, süslü parantez , parantez, çift tırnak vb. sadık kalma olayımıza da sözdizimi(syntax) kurallarına uymak  diyoruz  .

Derleyici kodlarımızı okurken normal şartlarda bir tür belirtecinden sonra bir harfe denk geldiği anda bunun bir tanımlayıcı olduğunu hemen anlar ve ona göre bir aksiyon alır .

Ancak bu bir sayı ile başlıyorsa bunun bir sayı mı tanımlayıcı mı olduğuna karar veremez ve istenmeyen bir durum olan geriye doğru okuma yolunu seçer . Bu nedenle bu işlemden kaçınmak için programlama dili geliştiricileri bunu yasaklamıştır .

Syntax kaynaklı karışıklıklar :

Programlama dillerine has bazı tanımlamalar vardır . Örneğin  Java'da Float bir değişken tanımlarken sayısal karşılığının bitişiğine "f" harfi koyarız ve bu sayede float  olduğunu söyleriz bunun bir nedeni de şudur :  override edilmiş ve aynı isimde farklı veritiplerinde parametre alan bir metodumuz olduğunu varsayarsak derleyici hangisini çalıştıracağını bu sayede anlamış olacaktır .

Bu açıklama üzerine ağıdaki örneği inceleyelim :

 

int 4f = 42;
float sayi = 4f;

Şimdi burada "sayi" değişkeni 42 değerini mi alacak yoksa 4.0 değerini mi ? İşte bu gibi durumlara karşı da önlem amaçlı sayısal ifadeler ile değişkenler başlamaz .

Bir başka örnek :

 

int a = 2;
int 2 = 20;
int c = 2 * a; 

//c'nin değeri nedir? 4 ya da 40 mı ! 

 

Sonuç olarak programlama dili geliştiricileri bu gibi sorunları tecrübe etmiş ve olası muhtemel karmaşaları ve sorunları minimize etmek için böyle önlemler almıştır . Bizler de bunlara sadık kalma zorunluluğu içerisindeyiz . 

Bir başka yazıda görüşmek üzere .