PHP Değişken Tipleri (Integer, String ,Float, Boolean,Object)

Bu yazımızda PHP Programlama Dilinin desteklediği değişken tiplerini ve kullanımlarını göreceğiz.

PHP Değişken Tipleri (Integer, String ,Float, Boolean,Object)
PHP değişken tanımlama

Merhabalar , PHP konularını ele aldımız bu serimizin PHP Veri Tipleri konusuna hoşgeldiniz, yazımızın devamında PHP Programlama dilinde oluşturulan farklı veri tiplerinden bahsedeceğim. PHP dilinde , C# ve benzeri dillerde değişken tiplerini “int,float,string” gibi belirteçlerle belirterek oluşturma gibi bir zorunluluk yok, değişkenin aldığı değere göre tipi otomatik olarak belirlenmektedir.

Php Değişkenler

PHP Programlama Dili’nin desteklediği değişken tipleri :

 • String (“matematiksel işlem yapılmayan metinsel değerler”)
 • Integer(“Tam sayı”)
 • Float(“Virgüllü sayılar”)
 • Boolean(“True ya da False”)
 • Array(“Diziler”)
 • Object(“Nesne”)
 • NULL(“Tanımsız Değer”)
 • Resource(“Kaynak”)

 

Php String Değişken Tipi

String değişken tipi , sıralı olarak girilen bir dizgeyi bellekte tutmaya olanak sağlayan değişken tipidir, örnek vermek gerekirse “Tekno Derya “ sıralı bir dizgedir, boşluk karakteri de dahil olmak üzere 10 karakterden oluşan bir String değerdir. Örnek vermek gerekirse :

<?php
$metin = "tekno derya";
$metin2 = 'tekno derya';

echo $metin;
echo '<br>'
echo $metin2;
?>

Yukarıda gördüğünüz aslında iki farklı kullanım içermekte bunlardan birincisi çift tırnak (“) ve tek tırnak (‘) olmak üzere iki kullanımda geçerlidir.

PHP Integer Veri Tipi

PHP diinde Integer veri tipi bellekte virgüllü yani ondalık olmayan tam sayıları tutar, bu tam sayılar -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında değer alabilmektedir, bunlardan daha büyük sayıları kabul etmeyecektir, eğer kullanırken bunu göz önünde bulundurmazsanız programınız hatalar ile karşılaşabilir, bir zamanlar Youtube sayacını bozan Gangnam Style şarkısını hatırlarsınız işte orada sayacın bozulmasının nedeni veri tipinin sadece 2 milyar 147 milyon civarında yani integer tipinde belirtilmesiydi, sayaç bu değeri aşınca patladı , bu ekstrem  durumu Youtube geliştiricileri hesap edememişti.

Integer Kuralları:

 • Bir integer değişkenin değeri  en az bir rakam içermeli.
 • Bir integer değişkenin 10,2 gibi ondalık değeri olmamalıdır.
 • Bir integer değişken negatif veya pozitif değer alabilir.
<?php
$degisken = 1999;
var_dump($degisken);
?>

Yukarıdaki kod satırını çalıştırdığımızda bize var_dump fonksiyonu sayesinde değişkenin tipini ve değerini ekrana basacaktır. Sonuç şu şekildedir:
int(5985)

PHP Float Değişken Tipi

Float değişken tipi bizim virgüllü sayılar ile işlem yapmamıza olanak sağlar ve bu tipteki değerleri tutar, örnek vermek gerekirse pi sayısı ile işlem yaptırmak istediğimizde float tipli bir değişken oluştururuz.

<?php
$pi = 3.14;
var_dump($pi);
?>

Yukarıdaki işlemin sonucu olarak ekrana bascağı değer:

float(3.14)

 

PHP Boolean

Basit bir kullanımı olan Boolean veri tipi sadece iki değer alır bunlar True ve False’dir yani doğru veya yanlıştır. Örneğin program içerisinde bir verinin gelip gelmediğini kontrol etmek amaçlı bir değişken oluşturup bunu kullanabilirim.

$geldimi = True;
if($geldimi == True)

echo ‘Gelmiş’;

else
echo ‘Gelmemiş’;

PHP Array(Dizi)

Her Programlama Dilinde olduğu gibi PHP dilinde de diziler sıklıkla kullanılmaktadır. Dizi tipinde bir değişken oluşturmek için Array() fonksiyonunu kullanıyoruz.
 

<?php
$personeller = array("Aslı","Sevgi","Gülçin");

var_dump($cars);

?>


Çıktı Aşağıdaki gibi olacaktır.

array(3) {

  [0]=>

  string(4) "Aslı"

  [1]=>

  string(5) "Sevgi"

  [2]=>

  string(6) "Gülçin"

}


Buradan anlıyoruzki var_dump() fonksiyonu bizlere dizinin kaç elemanlı olduğunu , indislerini ve bu indislerde bulunan değişken tipini ve de kaç karakterden oluştuğunu gösteriyor.


PHP NULL Değer

PHP’de ve diğer tüm dillerde bir değişken oluşturulduğu anda eğer bir değer atanmamış ise bu değişken NULL yani boş olarak bellekte yer tutar, daha sonrasında yeni bir değer atarak bunu değiştirebiliriz, ya da tam tersi değeri olan bir değişkene boş değerini atayabiliriz.

$site = "Tekno Derya";

$site = null;

var_dump($site);

 Bu şekilde kodları yazdığımızda bize sonuç olarak değişken tipin string ve değerini null yani boş olarak döndürecektir.

PHP OBJECT Veri Tipi

PHP dilinde Object veri tiplerini başlangıç aşamasındaysanız şu anda öğrenmenizin pek bir manası yok, ancak kulak dolgunluğu olmasında fayda var.

 Genel olarak OOP dediğimiz yani Nesneye Dayalı Programlama mantığında kullanılan , çok kullanışlı bir yapıdan bahsediyoruz. İşte burada adından da anlaşılacağı üzere (Object Oriented Programming) Class ve Object lerin sürekli kullanıldığı bir yapıdır. Object veri tipi de burada kullanılır, bunun yanı sıra PHP’nin kendi içerisinde tanımlı sınıflarındaki sınıflardan da nesneler oluşturabiliriz. Biz kendi oluşturduğumuz bir sınıfın nesnesine nasıl erişiriz ona ufak bir örnek verelim.

<?php

class Bilgisayar {

    public $fiyat;

    public $model;

    public function __construct($fiyat, $model) {

      $this->fiyat = $fiyat;

      $this->model = $model;

    }

    public function urunBilgi() {

      return "Beni bilgisayarım " . $this->fiyat . "'da ve bir " . $this->model . "!";

    }

  }

  

  $yeniBilgisayar = new Bilgisayar(1200, "Casper");

  echo $yeniBilgisayar -> urunBilgi();

  echo "<br>";

  $yeniBilgisayar = new Bilgisayar(20000, "Acer");

  echo $yeniBilgisayar -> urunBilgi();

  

?>

Şeklinde bir tanımlama yaptığımızda Bilgisayar adında bir sınıf oluşturmuş oluyoruz ve daha sonrasında bu sınıfa ait belirli bir adet construct ve bir adet urunBilgi fonksiyonu oluşturup aşağıda $yeniBilgisayar adında bir adet object tipinde değişken oluşturup -> aracı ile içerisindeki urunBilgi fonksiyonunu çağırıyorum ve ekrana çıktılar şu şekilde olacaktır.

Beni bilgisayarım 1200'da ve bir Casper!
Beni bilgisayarım 20000'da ve bir Acer!

Burada anlamamız gereken şudur object tipindeki bir nesne hangi sınıftan oluşturumuş ise o sınıfa ait tüm fonksiyonlara ve property’lere erişebilmektedir.