PHP değişkenler

PHP dilinde değişkenler nasıl oluşturulur, nelere dikkat edilmesi gerekir ?

PHP değişkenler
PHP değişkenler.

Php dilinde değişken isimleri $ (dolar) simgesi ile başlar , daha sonra ardından değişken ismini yazarız.
Örnek vermek gerekirse:

<?php
$yazi= "www.teknoderya.com";

$sayi = 12;

$ondalikli_sayi = 39.1;
?>

Burada tanımladığımız $yazi adlı değişken içerisinde bir string ifade yani metin tutuyor , $sayi olarak tanımladığımız değişken ise bir tam sayı tutuyor , $ondalikli_sayi değişkeni ise ondalıklı sayı tutuyor ,
eğer farklı C# gibi kodlama dillerinde çalıştıysanız değişken tiplerini belirtmeniz gerekiyordu, ancak PHP bizler için değişken tiplerini kendisi algılıyor ve bellekte ona göre bir yer açıyor.

PHP değişken tanımlama kuralları

Her programlama dilinde olduğu gibi PHP'de de belirli değişken tanımlama kuralları var.
bunlara sırasıyla değinelim:

  • Bir değişken her zaman $ işareti ile başlar ve ardından değişken ismi gelir.
  • Değişken adı bir harf veya alt-re sembolü ile başlamalı.
  • Değişken adı bir sayı asla olamaz
  • Değişken adı yalnızca alfa sayısal karakterler ve alt çizgiler (A-z, 0-9 ve _) içerebilir
  • Değişken isimleri büyük / küçük harf duyarlıdı örneğin; ( $tekno ile $Tekno iki farklı değişkendir )

Değişkenleri yazdırma

Php'de değişkenleri yazdırırken echo aracını kullanırız , echo yanına bir değer  veya değişken yazılarak kullanılır.
Daha iyi anlamak adına aşağıdaki örneği inceleyebilirsin.

<?php 
$isim = "Yılmaz Kadan";
echo "Merhabalar ben  $isim!";
?>

Burada isim adlı değişkene Yılmaz Kadan yazdık ve ardından echo aracı sayesinde string bir ifadenin içerisinde $isim değişkenimizi çağırdık.
Bunun bir başka kullanımı ise string ifadeyi  nokta işareti ile ayırmaktır.

<?php 
$isim= "Yılmaz Kadan";
echo "Merhabalar ben" . $isim . "!";
?>

echo aracı ile aynı zamanda her türlü sayısal ifadeyi ve sonucu da yazdırabiliriz:
 

<?php 
$sayi_bir = 43;
$sayi_iki = 412;
echo $sayi_bir + $sayi_2;
?>

 Php' de değişken oluşturma temel olarak bu kadar ilerleryen yazılarımda PHP değişken türlerine detaylı örnekler vereceğim
Buraya kadar gelip yazımı okuduğunuz için çok teşekkür ederim.