PHP Wordwrap Fonksiyonu

Bu yazımızda PHP string fonksiyonlarından olan wordwrap fonksiyonu nedir , nasıl kullanılır onları anlattım.

PHP Wordwrap Fonksiyonu
PHP wordwrap fonksiyonu

Bu fonksiyon pek kullanılmasa da bazı durumlarda kullanmamız gerekebilmektedir. Fonksiyonun genel amacı bir string ifadeyi belirtilen genişlik değerine göre paketlemek ve her paketin sonuna istenilen bir string ifadeyi eklemek.

Fonsiyonumuz genel olarak 3 parametre alıyor bunlar:

wordwrap ("Metin",$genislik  ,"Paketleme sonunda yapacağı islem, string olmalı"   );


Kulanımını kavramak için ufak bir örnek yapalım.

<?php

$metin = "Tekno Derya";
$yenimetin = wordwrap($metin, 6, "<br>");
echo $yenimetin;

// ÇIKTI
/*
Tekno
Derya
*/
?>

Yukarıda görmüş olduğumuz kodun açıklaması şudur, “Tekno Derya” değerini 6’şar 6’şar paketle ve her böldüğün paketin sonuna <br> etiketini ekle . <br> veya herhangi bir veri ekleme zorunluluğu yoktur .

Paketlediğimiz veri aslına ilk başta parçlanıyor ve daha sonra yeni veriler eklendikten sonra tekrar paketleniyor , yani $yenimetin değişkeni içerisine her böldüğü parçayı ayrı ayrı eleman olarak almıyor aksine bölünmeden önceki hali gibi bir metin oluşturuyor ancak tek fark bizim parça sonlarına eklediğimiz veriler oluyor.

Evet dostlar bugün PHP Wordwrap Fonksiyonu nedir ? nasıl kullanılır ? gibi sorulara cevap aradık, okuduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum.